Chọn món ăn kèm (side)

Spinach 15.000₫
Tofu 10.000₫
French beans 15.000₫
Black fungus 30.000₫
Roasted pumpkin 20.000₫
Hạt tổng hợp 15.000₫
Dưa 8.000₫
Salad tổng hợp 30.000₫
Trứng Onsen 8.000₫

Sản phẩm bạn đã xem