Visit our store at 42 Ly Tu Trong, district 1, Ho Chi Minh City. Opening hours: 10 AM - 9 PM daily.

Coming soon

Hiện tại, khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp bằng cách nhắn tin qua facebook hoặc instagram