Order now

Bước 1: Chọn loại đạm (protein)

Ức gà Sous-Vide 40.000₫
Chọn thời gian nhận hàng

Sản phẩm bạn đã xem