Xây dựng bữa ăn riêng của bạn

Spinach 15.000₫
Tofu 10.000₫
French beans 15.000₫
Black fungus 30.000₫
Roasted pumpkin 20.000₫
Sốt wasabi mayo Liên hệ
Nước long nhãn 20.000₫
Sốt Nhật Bản Liên hệ
Sốt Pesto Liên hệ
Sốt Cilantro Liên hệ

Sản phẩm bạn đã xem